Huur verhogen: wel of niet doen?

Huur verhogen: sommige verhuurders doen het jaarlijks trouw met de maximale huurverhoging, anderen zijn minder drastisch en verhogen de huur niet ieder jaar of zelfs nooit.  Wanneer mag je huur verhogen?Lag de kale huur bij aanvang van het huurcontract onder de huurliberalisatiegrens (in 2022 is dit €763), dan mag u vanaf 1 juli 2022 de huur …

Huur verhogen: wel of niet doen? Read More »