fbpx

Waardebepaling of taxatie

Hoe wordt de waarde van uw verhuurde woning bepaald?
Verhuurde woningen worden anders getaxeerd dan lege woningen. Logisch, want onder een huurcontract kun je vaak niet zomaar uit. Maar hoe de waarde exact bepaald wordt? Dat leest u hier!

De marktwaarde van uw woning in verhuurde staat

U hebt een verhuurde woning en wilt deze verkopen of de waarde bepalen om deze bijvoorbeeld (gedeeltelijk) door te verkopen, of te weten of u een financiering op deze woning kunt aanvragen.

Wat is de taxatiewaarde?

Voor het bepalen van de taxatiewaarde moeten we eerst weten wat de taxatiewaarde inhoudt. Als u op zoek bent naar wat een woning opbrengt op de markt, spreken we over de marktwaarde. De taxatiewaarde is doorgaans de waarde waar financiers mee werken.

Met andere woorden: men kan bieden voor een huis wat hij/zij wil, maar financiers financieren vaak alleen de taxatiewaarde. Er kan hier dus een verschil inzitten, maar het verschil is doorgaans niet groot. 

De waarde in verhuurde staat wordt beïnvloed door deze factoren

1. De duur van het huurcontract

Als het einde van het huurcontract nadert zal de waarde van de woning in verhuurde staat steeds dichterbij de leegwaarde komen te liggen. Loopt het huurcontract van de verhuurde woning echter nog 20 jaar en is er geen enkele reden om aan te nemen dat het huurcontract eindigt in de nabije toekomst?

Als de huur dan ver onder marktconforme huur ligt, zal de waarde. in verhuurde staat een stuk lager liggen dan wanneer de woning marktconform verhuurd wordt. 

Let op: soms wordt aangenomen dat het mogelijk is om het huurcontract te ontbinden. Dit is vaak echter niet het geval, een huurcontract is vaak alleen vanuit de huurder opzegbaar. 

2. De kans op leegstand

Als de kans op leegstand erg hoog is (weinig vraag naar huurwoningen en veel aanbod), dan leidt dit tot een lagere prijs van uw pand.

Als er in dit gebied echter bijna niets leegstaat en alles eenvoudig weer verhuurd wordt, zal dit de prijs uiteraard verhogen.

3. Ontwikkelingen in de markt

Voorheen was het vaak zo dat verhuurde appartementen minder opleverden dan onverhuurde appartementen. Echter, als er een zelfbewoningsplicht geldt in een bepaalde regio, is de kans aanwezig dat verhuurde woningen soms zelfs duurder worden dan onverhuurd aangeboden woningen, omdat deze niet verhuurd morgen worden zonder vergunning.

Uw woning van afstand laten taxeren?*

We taxeren graag uw verhuurde woning. Geheel vrijblijvend, kosteloos en van afstand.

4. Sentiment

Ook beleggen beleggers vaak in regio’s waar ze bekend zijn. Zo zijn er een stuk meer beleggers actief in Amsterdam dan in kleine dorpen tegen de Duitse grens aan.

Uiteraard zijn de vierkante meterprijzen in Amsterdam al stukken hoger, maar dit kan er zelfs voor zorgen dat de waarde van de verhuurde woning disproportioneel hoog is ten opzichte van een beleggingspand in een klein, relatief onbekend dorp.

5. De staat van de verhuurde woning

De staat van de woning is uiteraard van belang. Echter is het wel nét iets anders dan bij een lege woning. 

Waar het bij lege woningen vaak van belang is of zaken interessant zijn om zelf in te wonen (dubbele beglazing, etc.), moeten verhuurde woningen vooral praktisch en onderhoudsvriendelijk zijn.

Voor verhuurde woningen die in de vrije sector verhuurd zijn, is het nodig dat er voldoende voorzieningen zijn conform het puntenstelsel. Een hoog energielabel en WOZ-waarde zijn dan bijvoorbeeld weer van belang.

6. Aanwezigheid van vergunningen

Als woningen verkamerd zijn en hier geen vergunning voor aanwezig is, of als de woning in de vrije sector verhuurd wordt zonder voldoende punten zal de woning in waarde dalen.