fbpx

Oorlog, stijgende energieprijzen & hogere rente: wat zijn de gevolgen voor de vastgoedmarkt?

In de eerste plaats heeft de oorlog in Oekraïne uiteraard ontzettend veel impact op Oekraïne zelf, maar de vreselijke gebeurtenissen werken in mindere mate natuurlijk ook door op de Europese en zelfs wereldwijde economie. Wat betekent dit voor een verhuurde woning? En de rentestijging die is ingezet, hoe beïnvloedt dit de vastgoedmarkt en de Nederlandse economie?

Grondstofschaarste

Allereerst zien we grotere schaarste van de productie van grondstoffen die in meer of mindere mate verband houden met de energiecrisis, maar we zagen deze trend al eerder ontstaan. Zo is het slechts 2 jaar geleden dat een liter Euro 95 aan de pomp nog €1,52 kostte, terwijl deze prijzen voor het uitbreken van de oorlog ook al boven de 2 euro uitkwamen. Ook de gasprijzen zijn natuurlijk naar historische hoogte gestegen, wat ook in Nederland het besteedbaar inkomen flink drukte en voor een groot gedeelte de inflatie bepaalde. Dit heeft tot gevolg dat huurders, zeker minima (die zich doorgaans vaker bevinden in de sociale huursector) in moeilijkheden kunnen komen.

Stijgende rente

In de afgelopen jaren was het dankzij historisch lage rente populairder dan ooit om de overwaarde op de hypotheek op te nemen en dit geld te gebruiken voor de aanschaf van een tweede woning, wat de vraag naar woningen flink deed stijgen. Ook de lage spaarrente die door banken werd uitgekeerd zorgde er vaker voor dat beleggers op zoek gingen naar alternatieven om toch hun spaargeld te laten renderen. Dit zorgde ervoor dat men op de verkoopmarkt over het algemeen genoegen nam met minder rendement. Hoewel er nog altijd een groot gedeelte van de beleggers belegt met eigen vermogen of vermogen geleend via bijvoorbeeld persoonlijk pensioenpotten of overtollige middelen uit eigen BV.

 

Onzekere tijden

Onzekere tijden zullen er aan de huurderskant voor zorgen dat het lastiger is om de huur op te brengen en dit zal wellicht voor betalingsproblemen kunnen zorgen. In het topsegment zal er mogelijkerwijs ook minder rek zijn om huren te verhogen of appartementen voor een hoge huur weg te zetten, en in de meest overspannen woningmarkten zoals Amsterdam en Utrecht zullen de alsmaar doorstijgende huren wellicht een halt worden toegeroepen.

 

Conclusie

Vanuit het perspectief van de verhuurders hebben we een aantal goede jaren gehad in een zeer krappe woningmarkt. En hoewel de krapte op de woningmarkt uiteraard niet zomaar zal zijn opgelost, kan dit wel tot gevolg hebben dat er moeilijkheden ontstaan door stijgende inflatie. Tevens zorgt de hogere rente ervoor de prijs van verhuurd vastgoed daardoor niet zo hard meer zal stijgen of zelfs iets zal dalen.

Wellicht is het daarom verstandig om, als u twijfelde uw woning te verkopen, dit op dit moment te doen. We kunnen u altijd een actueel bod geven op uw verhuurde woning.