fbpx

5 (ongewenste) effecten van de zelfbewoningsplicht

De zelfbewoningsplicht, ook wel opkoopbescherming genoemd, werd door veel steden hoofdzakelijk ingevoerd om de kansen van starters op de woningmarkt te vergroten. We betwisten de effectiviteit van deze maatregel om de volgende 5 redenen.

De woningvoorraad neemt niet toe
Allereerst neemt de woningvoorraad door deze maatregel niet toe. Sterker nog, als er geen beleggers zijn die direct nieuwbouwwoningen in het starterssegment zullen of kunnen aankopen, zorgt dit ervoor dat de interesse van vastgoedontwikkelaars verschuift naar het hogere segment. Hierdoor komt er minder woonruimte in het starterssegment beschikbaar, omdat investeerders doorgaans zorgen voor een grotere vraag naar starterswoningen. Hoe je het ook wendt of keert, zaak is dat een hogere woningvoorraad cruciaal is in het oplossen van het woningtekort.

Tranformatieprojecten worden de kop ingedrukt
Transformatieprojecten, waarbij grote woningen of kantoorpanden tot appartementen worden getransformeerd, worden zo logischerwijs de kop ingedrukt. Dit zorgt er dus ook voor dat er minder woonruimte bijkomt, wat uiteraard nogal contraproductief is in het bestrijden van het woningtekort.

Huurwoningen worden steeds schaarser
Hoewel de consensus is dat een huis kopen financieel verstandiger is dan een huis huren, willen of kunnen sommige mensen alleen maar huren. Voor deze groepen zal er minder huur beschikbaar zijn en hebben zij helemaal geen toegang meer tot de woningmarkt.

Het waterbedeffect 
Er vallen wel meer beleggingen in handen van particulieren. Deze stelling is echter maar gedeeltelijk juist. Door het waterbedeffect verplaatsen beleggers zich naar plaatsen zonder zelfbewoningsplicht, dus dat effect wordt daarmee gedempt. Op plaatsen waar de zelfbewoningsplicht wel is ingevoerd, zien we uiteraard wel meer woningen naar starters vloeien.

Prijzen van reeds verhuurde woningen ten opzichte van lege woningen zijn gestegen
Prijzen van reeds verhuurde woningen zijn gestegen door toegenomen vraag van beleggers. Daarmee is het interessanter om verhuurde woningen nu te verkopen. 

Een bod ontvangen op uw verhuurde woning?

Benieuwd naar de waarde van uw verhuurde woning?

Benieuwd wat uw woning oplevert? We bepalen de waarde van uw woning nauwkeurig, van afstand en binnen 3 werkdagen. Geheel vrijblijvend!