fbpx

Verhuurde woning in 2022: erf- en schenkbelasting

Een woning geërfd of geschonken? Dit is de waarde van de verhuurde woning voor erf- en schenkbelasting in 2022.

U heeft via erfenis een woning verkregen en wilt nu weten hoe dit belast wordt. Vaak wordt aangenomen dat erfbelasting moet worden betaald over de WOZ-waarde, want dit is immers de waarde die de belastingdienst ook hanteert voor andere belastingen. We kunnen alvast verklappen dat dit niet het geval is: het valt gunstiger voor u uit!

 

De waarde van uw verhuurde woning volgens de belastingdienst

Dit is een iets ingewikkeldere som dan simpelweg de WOZ-waarde. Bij verhuurde woningen is er namelijk sprake van een interessant belastingvoordeel. De waarde van uw verhuurde woning en dus ook de erfbelasting die u moet betalen, wordt berekend aan de hand van grofweg 3 factoren*.

  • Het percentage van de woning dat wordt verhuurd;
  • De huurprijs van de woning ten opzichte van de WOZ-waarde.
  • De WOZ-waarde zelf.

 

(* We gaan er in dit voorbeeld gemakshalve vanuit dat u 100% van de woning verhuurd heeft.)

 

Maximaal 85% van de WOZ-waarde

Als de woning verhuurd is, heeft u al minimaal een belastingvoordeel van 15% van de WOZ-waarde t.o.v. onverhuurde woningen. 

 

Als de huur meer dan 7% van de WOZ-waarde betreft, wat bij een woning van €200.000 een huur van €14.000 per jaar (of €1166 per maand) is, wordt uw woning meegeteld voor 85% van de WOZ-waarde, dus in dit geval voor €170.000. 

 

Lagere huur dan 7%? Meer voordeel

Als de woning tegen een relatief lage huur verhuurd wordt, bijv. 1% van de WOZ-waarde (in dit voorbeeld €2.000 per jaar), dan telt de woning mee voor slechts 45% van de WOZ-waarde, dus €90.000). Dit is ook te zien in onderstaande tabel. 

 

Waarde huur t.o.v. WOZ
Ondergrens Bovengrens Leegwaarderatio Voorbeeld WOZ-waarde van €200.000
0% 1% 45% €90.000
1% 2% 51% €102.000
2% 3% 56% €112.000
3% 4% 62% €124.000
4% 5% 67% €134.000
5% 6% 73% €146.000
6% 7% 78% €156.000
7% n.v.t. 85% €170.000

 

Erf- en schenkbelastingtarieven

Nu weet u hoe de waarde van de woning wordt berekend voor erf- en schenkbelasting, maar nog niet hoe deze belasting wordt berekend. Dat zit zo:

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 categorieën voor zowel schenk- als erfbelasting, waar er ieder een lage belastingtarief is en een hoog belastingtarief.

 

Partner of ouder

Ontvangt u een schenking van uw partner of ouder(s)? Dan zijn de percentages 10% en 18%.

 

Kleinkinderen en overige afstammelingen

Ontvangt u een schenking van uw grootouder of overige familieleden? U betaalt 18% en 36%.

 

Overige erfgenamen of ontvangers

30% en 40%.

 

Schenkbelasting in 2022: een rekenvoorbeeld

In 2022 wordt de eerste €130.424 belast tegen het lage tarief, alles daarboven wordt belast tegen het hoge tarief. 

 

De jaarlijkse vrijstellingen van schenkbelasting zijn:

  • van uw ouders: €5.677, eenmalige verhoogde vrijstelling van €26.881 als u tussen de 18 en 40 jaar bent.
  • Van iemand anders: €2.274.

Uw vader schenkt u een woning met WOZ van €250.000 en een huur van €14.500 per jaar. De leegwaarderatio is dan net onder de 6%, dus de waarde voor de belastingdienst is dan 73% * 250.000 = €182.500. 

 

U kunt belastingvrij in 2022 €5.677 ontvangen van uw ouders en u heeft in dit jaar nog niets ontvangen. U kunt dit dus van het bedrag aftrekken.

 

Het bedrag dat overblijft is €176.823, hiervan betaalt u over de eerste  €130.424 een percentage van 10%. Dit is dus 13.042. Over het restant, €46.399, betaalt u 18% belasting, wat neerkomt op een slordige €8.351.

 

U betaalt dus in totaal over een woning met een WOZ van €250.000 een slordige €21.393 aan schenkbelasting, fors minder dan wanneer u voor de volle 100% van de WOZ-waarde werd aangeslagen. Dit zou dan €33.543 geweest zijn. 

 

Erfbelastingsvrijstelling in 2022

Erfbelasting werkt in principe hetzelfde, maar de vrijstellingen zijn anders. 

 

  • Als partner betaalt u in veel gevallen niets, er is namelijk een vrijstelling van €680.645 in 2022. 
  • Voor kinderen en kleinkinderen is dit echter slechts €21.559. 
  • Voor overige personen is dit €2.274. 

 

Hoewel het uiteraard niet iets is waar je mee bezig wilt zijn, loont het in sommige gevallen om al voor het overlijden te schenken.

 

Uw geërfde woning verkopen

In veel situaties is het wenselijk om een geërfde woning te verkopen. Zo voorkomt u dat u blijft zitten met een woning, de daarbij behorende belasting, het onderhoud en het managen ervan. U dient namelijk de erfbelasting zelf te betalen. 

 

Ontvang direct een bod op uw verhuurde woning

We helpen u graag met het bepalen van de waarde van uw verhuurde woning en het begeleiden van de verkoop. Vraag hier vrijblijvend een waardebepaling aan!